Evenementen

Sponsoren

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Gerrit was al enkele jaren lid van onze vereniging. Door het overlijden van Gerrit verliezen we een lid met hart voor de vereniging en bovenal een fijn mens. Wat zullen we hem gaan missen.

Wij herinneren ons Gerrit als een gepassioneerd biljarter en arbiter, betrokken en graag gezien. Gerrit maakte ook onderdeel uit van de evenementencommissie en was coördinator van de donderdagavondclub. Op Gerrit konden wij ook altijd een beroep doen als er schrijvers nodig waren tijdens finalewedstrijden.

Lees meer: Bedroefd laten wij weten dat Gerrit van Toorn op vrijdag 6 november 2020 is overleden

Het bestuur heeft n.a.v. de recente aanscherping van de Covid-maatregelen ter verduidelijking contact gehad met de Veiligheidsregio Hollands Midden. Belangrijke criteria bij de maatregelen is dat het aantal vervoersbewegingen en contactmomenten verminderd dient te worden, tegelijkertijd wordt er ook aangegeven dat er gewoon individueel gesport (lees: gebiljart) mag worden maar geen wedstrijden gespeeld mogen worden. Op basis van voorgaand gegeven heeft het bestuur de volgende besluiten genomen, die tot nader order van kracht blijven:

 • De middag- en avondgroepen worden per direct tot nader order stilgelegd;
 • Er mag vrij gebiljart worden, op 6 tafels met maximaal 2 personen per tafel;
 • Er hoeft niet gereserveerd te worden;
 • Biljartles kan gewoon doorgaan;
 • Eventuele bijeenkomsten (bijvoorbeeld ALV) tot maximaal 30 personen kunnen gewoon doorgaan;
 • Alle andere in het clubgebouw reeds getroffen maatregelen blijven van kracht.
Mocht je komen biljarten hou dan 1.5 meter afstand van de ander, desinfecteer je handen en het materiaal dat je gebruikt regelmatig, hou je aan de basisregels van het RIVM en registreer jezelf als je in het clubgebouw aanwezig bent.
 
Is het voor je gevoel te druk in het clubgebouw kom dan op een later moment terug. Wil je de komende periode helemaal niet komen, dan is daar alle begrip voor.
 
Het bestuur.

Op maandag 12, dinsdag 13 en maandag 19 oktober a.s. worden bij ons de voorwedstrijden libre klein tweede klasse gespeeld. Indien noodzakelijk wordt er ook nog gespeeld op dinsdag 20 oktober. AANVANG IS 19.00 UUR!

Omdat de avondcompetitie stilligt worden geplande PK-wedstrijden eerder gespeeld. 

Huug van Lith, Henri Bos en Loek Turk nemen namens onze vereniging deel aan de voorwedstrijden. 

In verband met de Coronamaatregelen is publiek tijdens deze avonden niet toegestaan en is de bar gesloten. Deelnemers mogen voor eigen gebruik een flesje water/frisdrank (geen alcohol) meenemen. 

Lees meer: Voorwedstrijden libre klein tweede klasse

Op maandagochtend heeft het schoonmaakteam, mede in relatie tot Corona, meer tijd nodig om het clubgebouw grondig te reinigen. Daarom is besloten dat het clubgebouw voortaan op maandag pas vanaf 13 uur toegankelijk is om te biljarten.

Het bestuur is zeer tevreden over de manier waarop leden de afgelopen weken zijn omgegaan met de genomen 1.5 meter en hygiëne maatregelen om biljarten mogelijk te maken. Recent heeft de KNBB aanvullende informatie verstrekt betreffende de interpretatie van het 1.5 meter afstand houden tijdens het biljarten. Het bestuur heeft daarom gisteravond gemeend haar besluit over de genomen maatregelen te moeten heroverwegen en dat genomen maatregelen teruggedraaid of versoepeld kunnen worden.

Met ingang van donderdag 10 juli worden de maatregelen als volgt aangepast:

Tijdvak:

 1. Het reserveren op een tijdvak is niet meer nodig;
 2. Als je in het clubgebouw komt vul je een aanwezigheidslijst in. Deze ligt op de bar.

Biljarttafels:

 1. Op alle 6 de biljarttafels mag gespeeld worden;
 2. Per tafel mogen maximaal 4 personen aanwezig zijn:
  • 2 spelers;
  • 2 anderen, bijvoorbeeld 1 arbiter en 1 schrijver of 1 schrijver en 1 toeschouwer etc.

Uitgangspunt is dat iedereen die voor, tijdens of na het biljarten bij de biljarttafel aanwezig is, 1.5 meter afstand tot de ander in acht neemt. De tafel- en stoelopstelling wordt hier door het bestuur op aangepast. Als speler mag je echter binnen 1.5 meter van de ander komen als dat op dat moment niet anders kan.

Horeca:

 1. Zo spoedig als mogelijk is de bar weer geopend en zijn alle (warme) dranken weer verkrijgbaar.

 Het spreekt voor zich dat iedereen zich dient te blijven houden aan de richtlijnen van het RIVM en de KNBB.

Wij mogen weer open!!

Dat is de strekking van de email die wij vanochtend via de Gemeente Kaag&Braassem van de Veiligheidsregio Hollands Midden hebben ontvangen.

We hoeven niet meer tot 1 juli te wachten om open te gaan. Maar omdat wij nog enkele voorbereidingen moeten treffen zodat er door jou op een verantwoorde wijze gebiljart kan worden, heeft het bestuur besloten om op maandag 15 juni a.s. weer open te gaan. Biljarten is alleen mogelijk als je je tevoren op een bepaald tijdvak inschrijft.

Mocht je begin volgende week gelijk van de gelegenheid gebruik willen maken om te gaan biljarten, schrijf je dan komende donderdag tussen 16.00 en 18.00 uur in bij Leen Bregman op 0172-518341.

Wij moeten wel het voorbehoud maken dat er de komende weken geen plotselinge piek aan besmettingen in Nederland ontstaat, waardoor het kabinet versoepelde maatregelen mogelijk weer intrekt of aanpast.

Het bestuur heeft er alles aan gedaan om het mogelijk te maken dat jij op een verantwoorde wijze kan biljarten en daarnaast wordt hierbij ook een bijdrage van jou verwacht. Zie hiervoor het bijgevoegde Corona-protocol en de Corona-instructie voor leden.

Als je weer wilt gaan biljarten dien je rekening te houden met het volgende:

 • Om de onderlinge afstand van 1.5 meter te kunnen waarborgen zijn drie van de zes biljarttafels beschikbaar. Op elke van deze beschikbare biljarttafels mag door maximaal 2 leden tegelijkertijd gebruik gemaakt worden. Bij de biljarttafels die niet gebruikt kunnen worden wordt dit duidelijk aangegeven;
 • Leden kunnen inschrijven op een tijdvak. Van maandag tot en met zondag zijn de beschikbare tijdvakken: 10.00 – 12.00 uur, 14.00 – 16.00 uur en 19.00 – 21.00 uur. Buiten deze tijdvakken en indien er niet wordt ingeschreven is het niet mogelijk om te biljarten. Inschrijven op een tijdvak kan telefonisch bij Leen Bregman op maandag en donderdag van 16.00 tot 18.00 uur;
 • De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft expliciet aangegeven dat de horeca gesloten dient te blijven.

Lees de bijlagen goed door zodat je weet waar je aan toe bent en dat je weet wat er van je verwacht wordt.

Het bestuur doet een nadrukkelijk beroep op je om de regels na te leven. Biljarten tijdens de zomermaanden kan alleen, als we dit samen mogelijk maken!

 

Routeplanning

Routeplanning


Zoeken