Evenementen

Sponsoren

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Op maandagochtend heeft het schoonmaakteam, mede in relatie tot Corona, meer tijd nodig om het clubgebouw grondig te reinigen. Daarom is besloten dat het clubgebouw voortaan op maandag pas vanaf 13 uur toegankelijk is om te biljarten.

Het bestuur is zeer tevreden over de manier waarop leden de afgelopen weken zijn omgegaan met de genomen 1.5 meter en hygiëne maatregelen om biljarten mogelijk te maken. Recent heeft de KNBB aanvullende informatie verstrekt betreffende de interpretatie van het 1.5 meter afstand houden tijdens het biljarten. Het bestuur heeft daarom gisteravond gemeend haar besluit over de genomen maatregelen te moeten heroverwegen en dat genomen maatregelen teruggedraaid of versoepeld kunnen worden.

Met ingang van donderdag 10 juli worden de maatregelen als volgt aangepast:

Tijdvak:

 1. Het reserveren op een tijdvak is niet meer nodig;
 2. Als je in het clubgebouw komt vul je een aanwezigheidslijst in. Deze ligt op de bar.

Biljarttafels:

 1. Op alle 6 de biljarttafels mag gespeeld worden;
 2. Per tafel mogen maximaal 4 personen aanwezig zijn:
  • 2 spelers;
  • 2 anderen, bijvoorbeeld 1 arbiter en 1 schrijver of 1 schrijver en 1 toeschouwer etc.

Uitgangspunt is dat iedereen die voor, tijdens of na het biljarten bij de biljarttafel aanwezig is, 1.5 meter afstand tot de ander in acht neemt. De tafel- en stoelopstelling wordt hier door het bestuur op aangepast. Als speler mag je echter binnen 1.5 meter van de ander komen als dat op dat moment niet anders kan.

Horeca:

 1. Zo spoedig als mogelijk is de bar weer geopend en zijn alle (warme) dranken weer verkrijgbaar.

 Het spreekt voor zich dat iedereen zich dient te blijven houden aan de richtlijnen van het RIVM en de KNBB.

Wij mogen weer open!!

Dat is de strekking van de email die wij vanochtend via de Gemeente Kaag&Braassem van de Veiligheidsregio Hollands Midden hebben ontvangen.

We hoeven niet meer tot 1 juli te wachten om open te gaan. Maar omdat wij nog enkele voorbereidingen moeten treffen zodat er door jou op een verantwoorde wijze gebiljart kan worden, heeft het bestuur besloten om op maandag 15 juni a.s. weer open te gaan. Biljarten is alleen mogelijk als je je tevoren op een bepaald tijdvak inschrijft.

Mocht je begin volgende week gelijk van de gelegenheid gebruik willen maken om te gaan biljarten, schrijf je dan komende donderdag tussen 16.00 en 18.00 uur in bij Leen Bregman op 0172-518341.

Wij moeten wel het voorbehoud maken dat er de komende weken geen plotselinge piek aan besmettingen in Nederland ontstaat, waardoor het kabinet versoepelde maatregelen mogelijk weer intrekt of aanpast.

Het bestuur heeft er alles aan gedaan om het mogelijk te maken dat jij op een verantwoorde wijze kan biljarten en daarnaast wordt hierbij ook een bijdrage van jou verwacht. Zie hiervoor het bijgevoegde Corona-protocol en de Corona-instructie voor leden.

Als je weer wilt gaan biljarten dien je rekening te houden met het volgende:

 • Om de onderlinge afstand van 1.5 meter te kunnen waarborgen zijn drie van de zes biljarttafels beschikbaar. Op elke van deze beschikbare biljarttafels mag door maximaal 2 leden tegelijkertijd gebruik gemaakt worden. Bij de biljarttafels die niet gebruikt kunnen worden wordt dit duidelijk aangegeven;
 • Leden kunnen inschrijven op een tijdvak. Van maandag tot en met zondag zijn de beschikbare tijdvakken: 10.00 – 12.00 uur, 14.00 – 16.00 uur en 19.00 – 21.00 uur. Buiten deze tijdvakken en indien er niet wordt ingeschreven is het niet mogelijk om te biljarten. Inschrijven op een tijdvak kan telefonisch bij Leen Bregman op maandag en donderdag van 16.00 tot 18.00 uur;
 • De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft expliciet aangegeven dat de horeca gesloten dient te blijven.

Lees de bijlagen goed door zodat je weet waar je aan toe bent en dat je weet wat er van je verwacht wordt.

Het bestuur doet een nadrukkelijk beroep op je om de regels na te leven. Biljarten tijdens de zomermaanden kan alleen, als we dit samen mogelijk maken!

 

Naar aanleiding van het persbericht van de KNBB dat per 1 juli biljartaccommodaties weer open mogen a.g.v. de door het kabinet aangekondigde verruimingsmaatregelen, hebben wij vandaag van de Veiligheidsregio Hollands Midden hierover formeel bericht ontvangen.
 
De Veiligheidsregio bevestigt dat wij als sportvereniging met binnensport in principe per 1 juli open mogen . Dit is afhankelijk van wat het kabinet hierover eind juni definitief besluit. Van de KNBB verwachten wij medio juni te horen of er nog aanvullende voorwaarden zijn waar wij nog aan moeten voldoen om op 1 juli open te mogen gaan. 
 
Inmiddels is ons Coronaprotocol klaar en brengen wij op basis van wat wij nu weten het clubgebouw de komende weken zo veel als mogelijk in gereedheid voor opening. 
 
De laatste week van juni komt er duidelijkheid of 1 juli door gaat. Dan zullen wij jou ook informeren op welke wijze wij mogelijk hebben gemaakt dat jij op een verantwoorde wijze kan biljarten en daarnaast ook welke bijdrage hierbij van jou wordt verwacht.

Nog even volhouden en blijf gezond!

Hopelijk zorgt dit gedicht nog voor een glimlach en enige verlichting in deze Corona-crisis.

De KNBB heeft vandaag bekendgemaakt dat het kabinetsbesluit van dinsdag 21 april betekent dat er in ieder geval tot 20 mei niet gebiljart kan worden

De KNBB heeft vandaag wel alvast een concept leidraad gepubliceerd die, op het moment dat het clubgebouw weer voor biljarten geopend mag worden, ons als biljartvereniging kan helpen om dit op een beheerste en veilige manier te organiseren. Klik hier voor de leidraad.

Heb je nog ideeën of suggesties die aan de leidraad toegevoegd zouden kunnen worden, neem dan contact op met het bestuur. Wij sturen dit dan door naar de KNBB.

Blijf gezond en het bestuur hoopt jullie snel weer te mogen ontvangen in het clubgebouw!

Naar aanleiding van het kabinetsbesluit van gisteravond om de maatregelen in het kader van Corona te verlengen tot en met 28 april a.s., heeft de KNBB het volgende besloten:

Met steun van alle districten is besloten om alle districts- gewestelijke en nationale wedstrijden te laten vervallen en het biljartseizoen 2019-2020 af te sluiten.

Wil je het besluit van de KNBB en de toelichting daarop teruglezen, klik dan hier.

Voor ons als vereniging heeft het kabinetsbesluit, in ieder geval tot en met 28 april, de volgende consequenties:

 •       De Algemene Leden Vergadering van 22 april wordt verzet naar het najaar;
 •       Clubmiddagen en -avond worden niet hervat;
 •       Er wordt geen nacompetitie gespeeld;
 •       Er wordt geen toernooi tussen de middag- en de avondcompetitie gespeeld;
 •       Biljartles wordt niet hervat en trainen is niet mogelijk;
 •       Het clubgebouw blijft gesloten.

 Zodra er weer nieuws is word je hier natuurlijk door het bestuur over geïnformeerd.

Voor nu blijf gezond en neem geen onnodige risico’s.

Het besluit van de KNBB om alles stil te leggen is verlengd tot en met maandag 6 april.

Voor het Gewest West Nederland worden alle gewestelijke wedstrijden opgeschort, zowel voor teams als persoonlijk, voorlopig tot 30 april.

Wat betreft de landscompetitie wordt per 1 april bekeken of er een kans is om door te spelen dan wel dat er dan een besluit genomen dient te worden over de districtsronde.

Routeplanning

Routeplanning


Zoeken