Evenementen

Kruimelpad

Het district Veen & Rijnstreek heeft het plan opgevat om na afloop van de competitie een toernooi te organiseren waarin teams tegen elkaar spelen die bestaan uit 3 spelers die 3 verschillende disciplines spelen te weten; bandstoten, 3-banden en libre. Dit toernooi is in het district Duinstreek al jaren een beproefd concept. Er wordt gespeeld om de Veen & Rijn cup.

Bestaande teams kunnen inschrijven, maar je mag ook zelf een teamformeren. 

Graag uiterlijk vrijdag 23 maart bij onze wedstrijdleider Ferry van Stralen aangeven als een team interesse heeft.

Veen en Rijnstreek

OPEN Triatlon Biljart-toernooi

 

Opzet.

Het idee is dat we in de periode na afloop van de landscompetitie een toernooi organiseren waarin teams tegen elkaar spelen die bestaan uit 3 spelers die 3 verschillende disciplines spelen te weten; bandstoten, 3-banden en libre. Uitgangspunt hierbij is dat we ca 10 rondes spelen zodat we in de maanden na de competitie het toernooi kunnen afronden. We mikken dus op de periode april/mei/juni. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kunnen we meerdere poules formeren waarbij uiteindelijk in een finaleronde de winnaar van het toernooi kan worden vastgesteld.

Het betreft een open toernooi dus ook spelers van buiten de biljartbond kunnen deelnemen.

Elk team geeft bij de inschrijving een lokaal op waar de thuiswedstrijden van dat team gespeeld gaan worden. Ook de speeldag in de week kan per team worden gekozen.

Elke week wordt er een ronde afgewerkt.

 

REGLEMENTEN.

 

Kleding:

Wij stellen geen speciale eisen aan de kleding los van het feit dat het nette vrijetijdskleding is.

 

Speelsterkte:

Uitganspunt is het bij de aanvang van het toernooi officiële moyenne van de spelers dat bekend is bij de KNBB of het district. (Uit de teamcompetitie of de PK)

Is er geen moyenne bekend dan mag het team een aanvangsmoyenne voor de speler opgeven, dat na 3 gespeelde wedstrijden zal worden vastgesteld en aangepast naar een officieel moyenne.

Bij afwijkingen groter dan 20%(libre) of 10%(3 banden en band) zal er een correctie worden doorgevoerd in het aantal punten dat in die partijen is behaald. (Conform regels KNBB).

 Het minimum te spelen aantal caramboles van alle spelsoorten is vastgesteld op 15.

Puntentelling:

Het aantal te maken caramboles wordt vastgesteld volgens de moyennetabellen zoals die in het district worden gebruikt voor de landscompetitie.

Puntentelling gaat volgens het Belgische puntentelling (1 punt per 10% van de caramboles) en bij winst 2 punten extra. Bij gelijk spel beide spelers een extra punt.

 

Doubleren:

Een dubbelpartij is alleen toegestaan met in achtneming van een interval hoger in de te maken caramboles de speler mag zelf bepalen wat zijn dubbelpartij is. Vooraf aan het begin van de partij wordt vastgesteld wie welke partij speelt.

Alleen in de poule fase is een dubbelpartij toegestaan.

Keuze spelsoort:

Spelers met een libre-moyenne van 10 of hoger zijn verplicht te gaan bandstoten of 3 banden.
Spelers van beide teams spelen tegen de speler van het andere team in dezelfde spelsoort.
(band tegen band, 3-band tegen 3-band en libre tegen libre)

wedstrijddatum:

De wedstrijden mogen in onderling overleg worden verzet, mits deze worden verspeeld vóór de week daarna. Toegestaan is de verzette wedstrijd op zaterdag in datzelfde weekend te verspelen.

Maximum aantal beurten:

Voor 3 banden geldt een maximaal aantal beurten van 60 is de partij dan niet beslist dan wordt het percentage behaalde caramboles t.o.v. de te behalen berekend en het aantal punten berekend volgens het Belgische systeem. (1 punt per 10% afgerond naar beneden).

Voor aanvang van de wedstrijd leveren de teamleiders hun formulieren in bij het thuisspelende team waarop vermeld staat, wie welke spelsoort gaat spelen.

Door trekking wordt per partij bepaald wie er van acquit gaat.

Als een team niet opkomt wordt de partij als verloren beschouwd. Er wordt dan een 36 – 0 uitslag voor het andere team genoteerd.

Bij een opgave van een oneven aantal teams, zal er een team per week vrij zijn.

Bij onenigheid tussen twee tegen elkaar spelende teams, moet de oorzaak worden vermeld in een email naar de wedstrijdleiding. Het bestuur van district Veen en Rijnstreek der KNBB treedt op als arbitragecommissie.

Onsportief gedrag, het niet op komen dagen voor een wedstrijd en ander gedrag tegen de reglementen, kan diskwalificatie van het team tot gevolg hebben, vastgesteld door de wedstrijdleiding

Iedereen mag inschrijven t/m 1 april 2018 met een team van 3 personen plus reserves.
De inschrijving bedraagt € 10,-- per team welke gebruikt zal worden voor prijzen.

Iedere teamleider van het thuisspelende team draagt zorg voor de verzending van zijn/haar uitslagformulier naar de wedstrijdleiding binnen 3 dagen nadat de wedstrijd gespeeld is.

 

Ten slotte:

 

We spelen om de Veen en Rijnstreek CUP

 

Zoeken

Routeplanner

Plan hier uw route