Evenementen

Wij zijn blij verrast met een mooie donatie uit het Rabo Impactfonds van € 2.500,-. Namens de vereniging hadden wij een aanvraag voor een donatie ingediend om geld in te zamelen voor isolatie van het clubgebouw.

De vereniging is enorm blij met deze donatie. De isolatie is afgelopen zomer reeds geplaatst. Dit project sluit mooi aan bij het thema Energietransitie. Vanuit het Rabo Impactfonds ondersteunt de Rabobank verenigingen en stichtingen die een maatschappelijk project initiëren dat bij voorkeur aansluit bij één van de thema’s. Meer informatie vind je op hun website. https://www.rabobank.nl/lokale-bank/groene-hart-noord/onze-cooperatieve-bijdrage

Zoeken